PSR 2020 Biuro Zieleni Miejskiej Kutnowski Budżet Obywatelski Obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości w Kutnie Reforma_Edukacji Geportal Miasta Kutno Strategia Rozwoju Miasta Kutna na lata 2014-2020 System Informacji Miejskiej Nowy system odbioru śmieci Nagroda Prezydenta Miasta Kutno Wirtualny spacer po mieście Projekty unijne

Aktualność Miasto Róż

Ruszyła rekrutacja do kutnowskich przedszkoli
2 marca 2021

Rozpoczęła się rekrutacja do kutnowskich przedszkoli na rok szkolny 2021/2022. Od poniedziałku (01.03) rodzice dzieci mogą składać dokumenty w wybranych przez siebie placówkach.

Łącznie w kutnowskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych jest 1138 miejsc. Rodzice 725 dzieci uczęszczających wcześniej do tych placówek, już zdecydowali o przedłużeniu opieki przedszkolnej. Dla dzieci, które wcześniej nie uczęszczały do przedszkoli, pozostało 413 miejsc.

- Wnioski rekrutacyjne można znaleźć w wybranych przedszkolach oraz na ich stronach internetowych. Pierwszy termin składania dokumentów mija 12 marca. Do tego czasu rodzice powinni złożyć wspomniany już wniosek oraz komplet dokumentów zaświadczających o spełnianiu poszczególnych kryteriów w procesie rekrutacji. System przewiduje bowiem przyznanie punktów za spełnianie konkretnych kryteriów – przypomina Zbigniew Wdowiak, Zastępca Prezydenta Kutna.

Można je otrzymać między innymi, kiedy złożone zostanie oświadczenie o pozostawaniu obojga rodziców w zatrudnieniu, samozatrudnieniu, wykonywaniu pracy na podstawie umów cywilnoprawnych lub pobieraniu nauki w systemie dziennym. Większa liczba punktów przysługiwać będzie rodzicom, którzy złożą oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do wybranego przedszkola lub oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do pobliskiej szkoły lub żłobka miejskiego.  

Wnioski rekrutacyjne mają zostać zweryfikowane do 16 marca. Już 19 marca placówki przedszkolne opublikują listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów. Najpóźniej 26 marca opublikowane zostaną listy ostatecznie przyjętych i nieprzyjętych dzieci.

Rodzice, którzy spóźnili się ze złożeniem dokumentów oraz ci, których dzieci nie zostały przyjęte do wybranych przedszkoli, mogą wziąć udział w rekrutacji dodatkowej, która zaplanowana jest na maj. Wnioski będzie można składać od 10 do 14 maja.