Róże mieszkańców

Poniżej znajduje się mapa z lokalizacją róż w mieście:

Uwaga: Zgłoszenia różanych nasadzeń mieszkańców są weryfikowane i umieszczane na mapie ostatniego dnia każdego miesiąca.