Od Jarmarku Różanego do Święta Róży – historia wystaw różanych

Początki święta różanego w Kutnie:
20 –21 IX 1975 odbył się I Kutnowski Jarmark Różany organizowany przez Kutnowski Dom Kultury. Swoje kwiaty pezentowali  Mieczysław Albiński oraz Bolesław i Henryk Wituszyńscy. Gwiazdą festynu był zespół NO TO CO. Jarmark odbywał się aż do roku 1989 kiedy to odbyła się ostatnia impreza o tej nazwie. Od września 1990 obchodzimy Święto Róży.

Z <http://www.swietorozy.pl/rozana-tradycja-kutna/>