Kutnowscy hodowcy

  • Aron i Karol Eizyk - w 1912 założyli w Adamowicach koło Kutna gospodarstwa ogrodniczego. Już od 1919 roku rozpoczęli produkcę róż.
  • Mieczysław Albiński  - założył szkółkę róż w 1938r w Stefanowie,  już w latach czterdziestych przeniósł ją do Kutna. W 1965 zdobył pierwszy medal Złotej Róży.
  • Bolesław Wituszyński -  w tym samym roku założył szkółkę róż w Koserzu. Także w latach 40 przeniósł ją do Kutna. Już w 1960 roku zdobył pierwszy złoty medal na wystawie róż w Szczecinie. W 1965 wyhodował nową odmianę róży - Kutno.
  • Henryk Wituszyński - w 1950 założył szkółkę róż w Kutnie.

Z http://www.swietorozy.pl/rozana-tradycja-kutna/