Różana historia Kutna

Pierwsze wystawy róż w Kutnie odbywały się w latach 60. W Kutnowskim Domu Kultury odbywają się od 1975 roku. Pierwsze 15 lat to tradycyjne wystawy róż z pokazem ich odmian. Patronat nad wystawą objęło Polskie Towarzystwo Miłośników Róż i jego Prezes Pani Irena Gołębiowska. Wielki wkład w organizację wystaw miał również Bolesław Wituszyński, kutnowski hodowca róż. Wystawie zawsze towarzyszył konkurs na najpiękniejszą różę. Swoją faworytkę każdego roku wybierała tłumnie przybywająca na wystawę publiczność. W latach 90. wystawa powoli zmieniała charakter, z każdym rokiem więcej było florystyki. Pojawiały się pokazy florystyczne, konkursy na kwiatową aranżację stołów, instalacje na zadany temat. Entuzjazm publiczności wzbudziła pierwsza tematyczna wystawa pt. „Róże Andersena” nawiązująca do motywów z najpiękniejszych baśni świata.

Z http://www.swietorozy.pl/historia-wystaw-rozanych/