Galeria różana

Narodowe Święto Niepodległości 2019

Prezydent Miasta Kutna składa serdeczne podziękowania

GŁÓWNYM ORGANIZATOROM

NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W KUTNIE:

 

- dyrekcji, nauczycielom i uczniom I Liceum Ogólnokształcącego  PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty

- dyrekcji i pracownikom miejskich instytucji kultury: Kutnowskiego Domu Kultury, CTMT,  Muzeum Regionalnego oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej

- władzom, harcerzom i zuchom Hufca Kutno ZHP

- Dziekanowi Kutnowskiemu ks. Jerzemu Swędrowskiemu– Proboszczowi Parafii pw. św. Wawrzyńca

- Dowódcy i pracownikom WWSM 3 Regionalnej Bazy Logistycznej w Kutnie

 

Za oprawę muzyczną składamy podziękowania ORKIESTRZE KWB PAK Z KONINA oraz Chórowi „Speranza”, a za zabezpieczenie imprezy Straży Miejskiej oraz Komendzie Powiatowej Policji.

 

Za organizację wystawy plenerowej na placu Piłsudskiego dziękujemy:

- Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie,

- Stowarzyszeniu Historycznemu Pułk 37 w Kutnie,

- Stowarzyszeniu Tradycji 26 Skierniewickiej Dywizji Piechoty,

- Fundacji Historii Polskiej Broni Pancernej z Torunia,

- Stowarzyszeniu Miłośników Pojazdów Zabytkowych i Militarnych „Wisłą” z Płocka,

- firmie AMZ Kutno

- Panu Robertowi Denarskiemu.

 

Ponadto dziękujemy:

- Zespołowi Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej,  

- Grupie Medycznej OSP Dąbrowszczak

- każdemu z 30 pocztów sztandarowych,

- delegacjom składającym kwiaty

- dyrektorom, nauczycielom i uczniom kutnowskich szkół podstawowych za udział w CHÓRZE UCZNIÓW KUTNOWSKICH SZKÓŁ, który wystąpił podczas uroczystości.

- MIESZKAŃCOM MIASTA KUTNA.

oraz wszystkim innym podmiotom i firmom zaangażowanym w organizację święta.

 

Głównym organizatorem uroczystości ze strony Urzędu Miasta był Wydział Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta.