PSR 2020 Biuro Zieleni Miejskiej Kutnowski Budżet Obywatelski Obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości w Kutnie Reforma_Edukacji Geportal Miasta Kutno Strategia Rozwoju Miasta Kutna na lata 2014-2020 System Informacji Miejskiej Nowy system odbioru śmieci Nagroda Prezydenta Miasta Kutno Wirtualny spacer po mieście Projekty unijne

Aktualności

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dot. ogłoszenia konkursowego na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
9 stycznia 2020

Biuro Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kutno informuje, że dnia 15.01.2020 r. (środa) w godz. 15.30-17.00, w Dworku Modrzewiowym, ul. Narutowicza 20, odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego w dniu 9 stycznia  2020 roku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zapraszamy serdecznie zainteresowane organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Zobacz także: